Eksperci radzą!

Zaprojektuj – wybuduj

Kompleksowo: począwszy od fazy projektu, poprzez jego realizację.

Coraz częściej inwestycje, przebudowy, czy remonty istniejących już obiektów realizuje się w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Formuła ta stanowi idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy zamawiający nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami koncepcyjnymi dla danej, planowej inwestycji.

System zaprojektuj i wybuduj można podzielić na następujące etapy:

  1. Faza projektowa

Ten etap inwestycji rozpoczynamy od koncepcji projektowej. Koncepcja projektowa jest uzgadniana z Inwestorem i opracowywana na podstawie założeń funkcjonalno-użytkowych. Prawidłowo przygotowana koncepcja pozwala spełnić oczekiwania stron oraz uniknąć błędów i nieporozumień na dalszym etapie prac.

Po uzgodnieniu koncepcji projektowej wykonujemy docelową dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy).

  1. Faza wykonawcza

Po zakończeniu fazy projektowej i uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń przystępujemy do fazy wykonawczej. W tym etapie wykonujemy kompleksowe roboty budowlane.

Prowadzenie inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zapewnia Inwestorowi następujące korzyści:

– Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za cały proces budowlany od początku do końca co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze (wykonanie inwestycji „pod klucz”)

– bieżąca koordynacja pomiędzy projektantem, a wykonawcą pozwala uniknąć nieścisłości

– duży wpływ Inwestora na ostateczny kształt i zawartość projektu.

Warto pamiętać, że formuła zaprojektuj i wybuduj wymaga czasu i współpracy z profesjonalistami w swojej dziedzinie. Firma, która podejmuje się realizacji inwestycjei w tym  systemie musi specjalizować się nie tylko  w wykonawstwie, ale również w projektowaniu budynków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.